برندینگ معادل ارزش آفرینی

ساخت برند = ساخت ارزش
ساخت بیزینس = ساخت برند

error: Content is protected !!