مراحل خلق هویت برند

مراحل خلق هویت برند، مانند خلق هویت انسانی است و نیاز به شخصیت سازی برای برند دارد.

آنچه که از تدوین برنامه برندینگ انتظار می رود، دمیدن روح به سازمان و ایجاد یک هویت برند است. هویت برند در حقیقت دو بعد دارد، که یک بُعد آن نامشهود و ریشه ای و عمیق است و نزد سازمان می ماند و “هویت سازمانی” نیز گفته می شود که پایه همه اتفاقات بعدی ست و تدوین آن نیاز به زمان و تعامل با ابعاد مختلف سازمان دارد و از استراتژی های برند تا هویت مفهومی برند را شامل می شود؛ و بُعد دیگر مشهود است که بعنوان “هویت مشهود” نامیده می شود و چیزیست که مخاطب با آن در تعامل است و از سازمان و کالا و محصول دیده می شود و در ذهن مخاطب نقش می بندد که هویت بصری یکی از ابعاد آن است و هویت حسی و کلامی نیز از بخش های دیگر این هویت سازی است.

هر دو بُعدِ مشهود و نامشهود را بطور کل “هویت برند” می نامند که در کتابی تحت عنوان سند برند یا برند بوک تدوین می شود. در اینجا برای اینکه نقشه کلی راه تدوین هویت برند و ارتباط آن با برنامه های بازاریابی و برنامه فروش و برنامه کمپین تبلیغاتی را مشخص کنیم در نمودار زیر همه ابعاد و اجزای آن و همچنین روابط آنها تبین شده است. این نقشه  یک تصویر بزرگ برای تدوین هویت برند است که در این نمودار بصورت ساده آورده شده است:

مراحل تدوین برنامه برندینگ در کارابرندطبق دیاگرامی که مشاهده می فرمایید، برای خلق هویت برند، ما در دو سطح هویت نامشهود و هویت مشهود بر اساس آنچه می خواهیم از برند در ذهن مخاطب شکل گیرد اقدام می کنیم. هویت نامشهود برند شامل دو بخش اصلی یعنی هویت استراتژیک برند و هویت مفهومی برند می شود. در بخش خلق هویت مشهود نیز به تدوین و اجرای هویت بصری برند، هویت حسی برند و هویت کلامی برند می پردازیم که تأثیر مستقیم در تدوین پیام و رسانه و شیوه نمایش تبلیغ برند در کمپین تبلیغاتی خواهد داشت.

در هویت استراتژیک به تدوین معماری برند می پردازیم و روش مدیریت پورتفولیو برند را مشخص می کنیم. در اینجاست که تعیین می شود آیا بهتر است برای ارائه محصول و خدمات، تنها از یک برند استفاده کنیم یا با خلق چندین برند، با استراتژی های گوناگون که تعیین روش حمایتی برندها از یکدیگر است، به بازار ورود کنیم.

در تدوین هویت مفهومی برند، علاوه بر تعیین جایگاه و وعده برند، به تدوین مأموریت برند، چشم انداز برند، ارزش های پایه برند، ماهیت یا اِسنس برند، فرهنگ برند و میراث برند می پردازیم و در یک برنامه جامع، این هویت را ترسیم می کنیم.

در نهایت همانگونه که می بینید، خلق هویت برند، گام اول بوده و تأثیر مستقیمی در تدوین برنامه بازاریابی و برنامه فروش و برنامه تبلیغاتی خواهد داشت و بصورت یکپارچه و منسجم و مرتبط باهم عمل کرده و باعث می شود، هویت خلق شده توسط ما برای برند، با تصویر و جایگاه برند در ذهن مخاطب، بیشترین تطابق را داشته باشد که ایده آل کار برندینگ است.

برای شروع یک تعامل سازنده و دریافت خدمات کارابرند در زمینه برنامه جامع زنجیره جایگاه یابی برند (برنامه برندینگ، برنامه بازاریابی و مهندسی فروش، برنامه کمپین تبلیغاتی) از طریق بخش تماس با ما اقدام نمایید.

error: Content is protected !!