مذاکره در کسب و کار

مذاکره، گفتگو کردن پیرامون موضوعی با هدفی خاص و برای رفع نیاز و رسیدن به هدف با رعایت منافع طرفین و تلاش برای رسیدن به حداکثر خواسته هاست. مذاکره روشی ست که در آن به حل مسئله پرداخته می شود. از اثبات کردن پرهیز می شود و تمرکز روی حل مسئله هست. زمانی که منافع دو طرف در تعارض قرار می گیرد، نیاز به سیاست یا کیاست می شود تا از بحران و بن بست مذاکراتی خارج شویم و بتوانیم با تعدیل تعارضات، به توافقات اثربخش و کارا دست یابیم.

از شیوه های مهم و کلیدی برای حل مسئله، شناسایی مسئله و یافتن چندین راه حل مختلف هست، که با کمترین منابع مصرفی، بیشترین خروجی حاصل شود. مذاکره دادن یا گرفتن امتیاز نیست، بلکه ایجاد تعادل و تناسب بین منافع و نیازهاست. اگر هدف را از بدست آوردن امتیاز زیادی بر داریم و تمرکز را روی حل مسئله با شیوه ی برد-برد بگذاریم، علاوه بر ایجاد حس پیروزی در هر دو طرف، باعث می شویم تا تبادلات بصورت مستمر و دراز مدت صورت گیرد و از کار کردن مقطعی جلوگیری شود.

یکی از مشکلات کسب و کارها، از دست دادن زمان، برای پیداکردن یا جایگزین کردن تأمین کننده هاست. به ویژه در کسب و کارهای B2B بسیار این مسئله حایز اهمیت است که با آگاهی کامل به مسئله و شناسایی راه حل ها، بهترین مذاکره را داشته باشیم و در طرف مقابل حس برد به کفایت ایجاد کرده باشیم که تعاملات تجاری ما مستمر شده و بتوانیم با کمترین زمان به بیشترین بهره وری دست یابیم.

error: Content is protected !!