گونه شناسی استراتژی در مدیریت کسب و کار

گونه شناسی استراتژی در مدیریت کسب و کار به مدیران برای تصمیم گیری بهتر در موقعیت های مختلف کمک می کند. این استراتژی ها در مدیریت برندینگ و مدیریت بازاریابی نیز کاربرد دارد.

ماهیت جهت‌گیری کلان استراتژی در مدیریت کسب و کار

ماهیت جهت‌گیری کلان استراتژی، بر اساس شرایط سازمان و شرایط محیطی، بصورت سه اقدام: “توسعه، ثبات و کاهش” تعریف می‌شود و استراتژی هر سازمانی در هر زمان سبدی از توسعه و ثبات و کاهش است.

استراتژی‌های توسعه یا رشد (Development | Growth) شامل: انواع یکپارچه‌ساز (رو به جلو – رو به عقب – افقی)، انواع متنوع‌سازی (همگون – ناهمگون – افقی)، انواع استراتژی متمرکز طبق ماتریس آنسوف (نفوذ در بازار – توسعه بازار – توسعه محصول) دسته‌بندی می‌شود.

انواع استراتژی های یکپارچه‌ساز:

یکپارچگی رو به جلو (FI: Forward Integration): افزایش کنترل روی یا تحت تملک قراردادن توزیع کنندگان (Distributor) را گویند.

یکپارچگی رو به عقب (BI: Backward Integration): افزایش کنترل روی یا تحت تملک قراردادن تأمین کنندکان (Supplier) را گویند.

یکپارچگی افقی (HI: Horizontal Integration): افزایش کنترل روی یا تحت تملک قراردادن رقبا (Competitor) را گویند.

نکته مهم: امروزه، استفاده از استراتژی یکپارچه سازی، سبب ثبات شده و چابکی را می گیرد. روش برون سپاری (Outsource) جایگزینی مناسب برای حفظ چالاکی سازمان است.

در شرایط تقاضای سعودی از شیوه های یکپارچگی استفاده می شود.

انواع استراتژی های متنوع سازی یا تنوع (Diversification): که مربوط به ارائه محصول جدید است.

تنوع همگون (Concentric Diversification): ارائه محصول جدید، مرتبط با محصولات قبلی شرکت (عدم تغییر صنعت)

تنوع ناهمگون (Conglomerate Diversification): ارائه محصول جدید، غیر مرتبط با محصولات قبلی شرکت (تغییر صنعت)

تنوع افقی (Horizontal Diversification): ارائه محصول جدید، صرفاً در راستای پاسخ به تنوع طلبی مشتریان محصولات فعلی شرکت

نکته مهم: در شروع کار از تنوع زیاد خودداری کنید. از تمرکز شروع کرده و بعد در صورت رشد کسب و کار، وجود تقاضا، بررسی ریسک و توانایی در حفظ کیفیت، تنوع را اعمال کنید.

انواع استراتژی های متمرکز (Intensive Strategies):

نفوذ در بازار: تلاش برای افزایش فروش محصولات فعلی در بازارها یا مناطق جغرافیایی فعلی است که معمولا از طریق فعالیت های ترویجی در بازاریابی صورت می پذیرد.

توسعه بازار: تلاش برای فروش محصولات فعلی در بازارها یا مناطق جغرافیایی جدید

توسعه محصول: تلاش برای فروش محصولات جدید (معمولاً اصلاح شده و بهبود یافته بدون تغییر ماهیت اصلی محصول) در بازارها یا مناطق جغرافیایی فعلی.

استراتژی‌های ثبات یا حفظ وضع موجود (Stability | Maintaining) به ارزیابی و بازنگری و حفظ وضع موجود دسته‌بندی می‌شود.

استراتژی‌های کاهش یا تدافعی (Reduction | Defensive) شامل: سرمایه‌گذاری مشترک یا Joint Venture، کاهش، واگذاری و انحلال دسته‌بندی می‌شود.

از آنجا که استراتژی به معنای راه رسیدن به هدف است، برای رسیدن به هدف، بی نهایت روش و راه وجود دارد و منحصر به موارد گفته شده در بالا نیست. در عین حال این موارد کمک می کند تا موقع تصمیم گیری های استراتژیک، بدانیم در چه قالبی در حال انتخاب هستیم.

برای مطالعه بیشتر در مورد استراتژی می توانید به مقالات دیگری مثل استراتژی اقیانوس آبی و پارادیم های مدیریت استراتژیک و استراتژی از دیدگاه مینتزبرگ نیز مراجعه نمایید.

error: Content is protected !!